Projektblogg


Palldesign – produktdesign

Bakgrund

Projektets uppgift var att utveckla och ta fram prototyper för två träpallar i olika prissegment. Den ena pallen ska kännas exklusiv, har höga krav på estetik och tillåts ha en hög kostnad per framtagen pall. Den andra pallen ska följa samma formspråk, men vara anpassad för en högre produktion. En förutsättning för projektet är också att den mer exklusiva pallen ska tillverkas i massiv björk.

Designprocess

I det här projektet använde jag mig mycket av skissning för att ta fram designen. Det är ett bra verktyg när man snabbt vill testa olika former och idéer och kunna jämföra dem mot varandra.

En del av de tidiga skisserna på pallkonceptet

En del av de tidiga skisserna på pallkonceptet

Jag bestämde mig för att undersöka ett trebent pallkoncept där sitsen ”går ner” i benen. På så vis fick jag pallen att kännas lätt.

Färgsättning och mer detaljerade skisser av konceptet.

Färgsättning och mer detaljerade skisser av konceptet.

Både den exklusiva pallen och pallen som är anpassad för en högre produktion utvecklades parallellt. Det byggdes prototyper för att känna på sitthöjd och storlek på sittyta.

Storlek och proportioner är viktigt att tänka på för att göra en pall både estetisk och funktionell.

Storlek och proportioner är viktigt att arbeta med för att göra en pall både estetisk och funktionell.

Pallarna

En hel del sena kvällar med slöjdande i träverkstan ledde så småningom fram till att två pallar helt plötsligt stod färdiga på golvet framför oss. Tack till Albin Mannerfelt, Diana La, Ellen Zetterberg, Tamara Kljajić, Mark Goria och Ida Johansson för att ni är en fantastisk projektgrupp som är lätt att jobba med!

Till höger en exklusiv pall med svarvade ben och höga kontraster. Till vänster en lättmonterad pall med ett slitstarkt uttryck.

Till höger en exklusiv pall med svarvade ben och höga kontraster. Till vänster en lättmonterad pall med ett slitstarkt uttryck.

Genom att 2D-fräsa plywood blev det möjligt att skapa uttrycksfulla och hållfasta ben som är lätta att montera.

Genom att 2D-fräsa plywood blev det möjligt att skapa uttrycksfulla och hållfasta ben som är lätta att montera.

Sitsen till den exklusiva pallen frästes i en 3D-svarv. Detta gjorde det möjligt att skapa en komplex form där de svarvade benen lätt kunde monteras.

Sitsen till den exklusiva pallen frästes i en 3D-svarv. Detta gjorde det möjligt att skapa en komplex form där de svarvade benen lätt kunde monteras.

Froosh – produktvisualisering

Bakgrund

Som ett projekt i kursen Produktvisualisering på Linköpings universitet tog jag tillsammans med tre andra studenter fram en reklamfilm till smoothiedrycken Froosh. Vi ville förmedla att Froosh har en fräsch produkt med en ren råvara. Viktigt var för oss att skapa en känslosam story i filmen som påverkar betraktarens humör.

Froosh_1a

Humörkurva för filmenDesignprocess

Storyn för filmen togs fram i ett tidigt skede, skissades ner och en enkel animation togs fram med hjälp av Powerpoint. Denna låg sedan som grund för den modullering och animering som genomfördes senare i projektet.Inspiration

Froosh har i nuläget inte producerat några egna reklamfilmer, men de har ändå en tydlig grafisk profil med stora färgfält och en platt design i sitt 2D-material. För att möta den minimalistiska känslan hos Froosh valde vi att använda en lågpolygonteknik som inspiration. Denna gör det möjligt att skapa stora färgfält med tydliga budskap.

Inspiration för produktionen

Inspiration för produktionenResultat

Hårt arbete med många sena kvällar på universitet ledde oss så småningom fram till följande film som vi är otroligt stolta över. Grymt jobbat Christoffer Lantz, Gustaf Sjöstrand och Martin Strid!

LiU Biluthyrning – tjänstedesign

Ladda ner hela projektrapporten (PDF)

Analys av nuvarande tjänst

Vid Linköpings universitet finns en biluthyrning som anställda och studenter kan använda vid tjänsteresor eller för resor inom kurser. Som en del av kursen Tjänstedesign och tjänsteutveckling” analyserade jag tillsammans med fyra andra studenter tjänsten och utvecklade ett nytt koncept som ökar värdet för användarna av tjänsten. Intervjuer genomfördes med personalen hos biluthyrningen för att skapa en förståelse för systemet. En Service Blueprint konstruerades och denna låg till grund för att kunna överblicka tjänsten och dess ingående intressenter.

Service Blueprint

Service Blueprint

För att få ytterligare förståelse för bilbokningsprocessen lät vi tre personer testa på det onlineverktyg som finns tillgängligt för bokning. Dess reaktioner och humör vid olika delar av processen för bokningen sammanställdes i en Customer Journey och en humörkurva. På så sätt kunde vi lätt se vilka delar av bokningen som var svår eller krånglig.

Customer Journey

HumörkurvaIdégenerering och konceptutveckling

Den tidigare analysen låg till grund för utveckling av det nya konceptet. Ett gäng metoder användes; Designmoves, Brain Writing, Six Thinking Hats är några exempel. De framkomna koncepten – ett 20-tal – utvärderades utifrån ställda krav med Concept Screening.

Designmoves

Designmoves

Brain Writing

Brain WritingSlutkoncept

Tanken med det slutgiltiga konceptet är att strukturera och planera om den nuvarande fysiska biluthyrningen. Konceptet består i att bygga om den fysiska miljön för att skapa en mer butiksliknande känsla. Detta gör att kunder lättare upptäcker att tjänsten finns tillgänglig och är lätt att använda. Genom att göra processen mer intuitiv för användaren av tjänsten kommer förhoppningsvis fler välja att använda tjänsten i framtiden. Ladda ner hela projektrapporten (PDF) så kan du läsa mer i detalj hur vi jobbade med de olika metoderna i projektet.

Storyboard

Storyboard

AEVON – 3D-skrivaren för protesutskrifter i tuffa miljöer

Ladda ner hela projektrapporten (PDF)

Bakgrund

I världen idag finns ett stort behov av proteser. Landminor, arbets- och trafikrelaterade olyckor eller sjukdomar är exempel på anledningar som kan få en människa att förlora ett ben eller en arm. 10 000 personer i världen skadas varje år av landminor och bara i Sydsudan sker 50 000 amputationer. Syftet med det här projektet var att ta fram en 3D-skrivare anpassad för protestillverkning, som tål tuffa miljöer och lätt kan flyttas mellan olika platser.

PHOTO: MSF

foto: MSF
Aevon - Moodbord

Moodbord

Aevon - Skisser

Skisser

Designprocess

För att få hela projektgruppen att arbeta mot samma mål gjordes en Moodboard. På denna klistrades bilder, färger, texter och former upp som vi ansåg att 3D-skrivareren skulle förmedla. Tanken med Moodboarden var att vi projektgruppen skulle få en gemensam bild av vart vi var på väg i designprocessen.

Designprocessen fortsatte med en hel del skissande, byggande av modeller och diskussioner. De olika koncepten som den här delen av arbetet ledde till ställdes mot varandra utifrån olika krav. Dels hårda krav som vikt och kostnad, men också mot mer svårbedömda krav som uttryck och användarinterkation. Det är alltid en utmaning att ställa dessa krav mot varandra, men det är en bedömning som är viktig och alltid intressant att genomföra.


Resultat

AEVON_4a
Resultatet är en 3D-skrivare baserad SLA-teknik som skriver ut proteser med hjälp av laser och ett ljushärdande polymermaterial.

AEVON_5a
AEVON har en stabil ramkonstruktion av aluminiumprofiler som tål hårda yttre påfrestningar.

AEVON_6a
Ett gränssnitt för enkel hantering av 3D-utskrifter utvecklades på konceptnivå.

AEVON_7a
Skrivaren ska fungera i geografiska områden med mycket sanddamm i luften. Därför ställs höga krav på tätning. Skrivaren skyddas med tätningslister i ramkonstruktionen. Dessutom har de inre komponenterna kåpor och kablar leds genom kanaler.

Ladda ner hela projektrapporten (PDF)

Isak Jonsson

Service Designer

CV (PDF-länk)

Service Designer på Backelite

+46 763 27 97 16
isak@isakjonsson.se

Projektblogg


Pallkoncept – produktdesign
Froosh – produktvisualisering
LiU Biluthyrning – tjänstedesign
AEVON – 3D-skrivare